Mizzou
Eliah Drinkwitz
(USA TODAY Sports images)
Mizzou
Katie Nolan shares college football trash talk advice
Kirby Lee-USA TODAY Sports

Katie Nolan shares college football trash talk advice

The Mungenast St. Louis Honda Sports Open Line